7 ביוני 2016

כחלק מסדרת הנושאים בתחום ה"אוקיינוגרפיה" עסקנו השבוע בזיהום ימים ואוקיינוסים, מים ואיכות מים.
ראינו כי לזיהום ישנם מקורות שונים, ביניהם: שפכים תעשייתיים, מי ביוב עירוניים, חומרי דישון והדברה מהחקלאות, השלכת פסולת ע"י הציבור בחוף הים, זיהום תרמי מתחנות כוח ועוד.
בנוסף, הכרנו דרכים באמצעותן ניתן לבדוק את איכות המים: עכירות, טמפרטורה, בדיקת PH, כלורידים וניטריטים.

לבסוף התחלקנו לקבוצות והתנסינו בבדיקת איכות מים של דגימות ממקורות מים שונים. מדדנו PH, דרגת ניטריטים, טמפרטורה, עכירות, ריח וצבע. 


2 ביוני 2016

"אוקיינוגרפיה"
השבוע המשכנו בנושא העל שלנו שמלווה אותנו מזה מספר שבועות: "אוקיינוגרפיה". עד כה עסקנו בהיווצרות האוקיינוסים, חלוקתו לאזורי משנה ואף לפיזור המגוון העצום של בעלי החיים באזורי המשנה.

הפעם דיברנו על שוניות אלמוגים. למדנו ששוניות האלמוגים הן ממערכות החיים העשירות והמורכבות ביותר בעולם. הן הבית של לא פחות ממיליון מינים של יצורים חיים - צמחים, דגים, תולעים, צדפות ועוד. בנוסף, למדנו על השתייכותו של האלמוג לעולם החי, מבנהו ותרומתו למערכת האקולוגית.

כדרך המחשה למגוון העשיר ולצורות השונות של האלמוגים הקיימים יצרנו אלמוגים מפלסטלינה.